Bara för medlemmar 

Om du vill kunna paddla på tider när vi inte håller öppet har du möjlighet att kvittera ut en egen nyckel till klubbens kanotförråd. Du kan då låna klubbens kanoter under tider som kanske passar dig själv bättre.

Nyckeln är personlig och får endast användas för din egen eller Kanotsällskapets verksamheter och endast så länge du är medlem i SKS.

Du förbinder dig att delta i minst 3st årliga arbetstilfällen eller enligt annan överenskommelse med styrelsen.

Loggning av all in och utpassering kommer att ske.

Obligatoriskt med Nyckelkurs

Nyckeln är personlig och får endast användas för din egen eller Kanotsällskapets verksamheter och endast så länge du är medlem i SKS.

  • Nyckeln är en värdehandling och ska hanteras därefter

  • Du måste visa att du är en kompetent, ansvarstagande kanotist genom att klara vår examination vid en nyckelkurs. 
    Mer om nyckelkurser, följ denna link: Läs mer här

  • Du förbinder dig att delta i minst 3st årliga arbetstilfällen eller enligt annan överenskommelse med styrelsen.

  • Loggning av all in och utpassering kommer att ske.

För att boka och betala för egen nyckel klicka vidare till Nyckelkurs

Egen Nyckel

iloq.png

Nyckeln är programmerbar för olika delar av anläggningen och har en loggfunktion

Kostnad

Nyckel
400 kr första året
- varav 300 kr deposition
- Nyckelkurs


Avtal för egen nyckel

Ett nyckelavtal finns här

Allmänna villkor för egen nyckel

Allmänna villkor finns här 

Kontakt - frågor om egen nyckel

Om du vill ha en egen nyckel, kontakta 

sollentunakanot@gmail.com