Back to All Events

Medlemskurs - Nyckelkurs

Egen Nyckel

För medlemmar som har ansökt om egen nyckel.

Kursen sker tillsammans med medlemslånekurs, men fortsätter efter en första gemensamma delen. Vid nyckelkurs avslutas kurstillfället med Nyckelavtal & Nyckelutprovning

Målet med kursen: Medlemmar skall kunna säkert hantera klubbens kanoter självständigt. Förstå hur materialet skall skötas.

Grundkrav:

 • Medlem, ansökt egen nyckel.

 • Kunna paddla säkert

 • Medtag kläder för en kortare paddeltur i direkt anslutning till kursen

Kursinnehåll: (ca 1,5 h)

 • Gå igenom klubbens olika kanoter, paddlar och flytvästar

 • Välja rätt kanot för egen förmåga

 • Hur ställer vi in kanoten

 • Val av paddel, längd, typ

 • Hur skall kanoten hanteras samt skötsel innan inläggning

 • Plats för kanot och paddlar i kanothuset

 • Högre krav på paddling

 • Pratar om säkerhet på sjön

 • Nyckelavtal - Vad förbinder man sig till

 • utlämning av nyckel och tillhörande prov av nyckel

 • Kortare paddeltur

Later Event: August 24
Öppet Hus